Τηλεφωνικά κέντρα Βασισμένα σε Asterisk

Χρησιμοποιώντας την πασίγνωστη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Asterisk καταφέρνουμε να φέρουμε το τηλεφωνικό κέντρο στα μέτρα σας και ταυτόχρονα να μειώσουμε κατα πολύ τα έξοδα της επιχείρησής σας!

Interactive Voice Response

Μενού επιλογών κατά την κλήση και δρομολόγησή τους ανάλογα την επιλογή.

Ring Groups

Κλήση ταυτόχρονη η κατα σειρά σε ομάδα συσκευών.

Conferences

Τηλεδιάσκεψη για 3 η περισσότερους συνομιλητές.

Voicemail

Τηλεφωνητής. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του αρχείου και σε email.