Δίκτυα

Εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως

Ενσύρματα

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους δικτυακή υλοποίηση με πιστοποιημένο προσωπικό από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές(Cisco, Mikrotik)

Ασύρματα

Υλοποιούμε ασύρματες ζεύξεις χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία(Ubiquity, Mikrotik, Cisco)

Hotspot

Συνεργαζόμαστε με την Freee προσφέροντας το απόλυτο εργαλείο Marketing & αξιοποίησης του WiFi δικτύου σας

Security - Vpn

Δίνουμε διαίτερη σημασία στην ασφάλεια των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας VPN λύσεις (OpenVPN, IPsec)

Αδειοδοτημένος Πάροχος ΑΜ : 17-060